Máy hàn bán tự động

Máy hàn bán tự động MIG NB-200E(VT-MH55)

7.299.000đ

Máy hàn bán tự động MIG NB-200E(VT-MH55)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy có chức năng hàn dây không dùng khí; hàn dây có + khí và hàn que.Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8 đối với dây có dùng khí và sử dụng dây 1.0 với dây lõi thuốc.Phụ kiện theo máy:Phụ kiện P1.Súng hàn 15AK 3M + Kẹp mát 2M + Kìm hàn 500A 3m. Đồng hồ CO2. Máy hàn bán tự động&nb..

Máy hàn bán tự động MIG NB-250E(VT-MH56)

9.750.000đ

Máy hàn bán tự động MIG NB-250E(VT-MH56)Công Nghệ Máy Việt TrungMIG NB250E(VT-MH56)  là một loại máy hàn được ứng dụng công nghệ hàn tiên tiến của hãng Jasic với chức năng hàn khí CO2, vật liệu hàn chủ yếu là sắt, inox. Do đó máy chủ yếu được sử dụng để hàn cửa sắt, vật dụng gia đình, công nghiệp  Thông số kỹ thuật máy..

Máy hàn bán tự động MIG NB250E(VT-MH239)

Máy hàn bán tự động MIG NB250E(VT-MH239)Công Nghệ Máy Việt Trung Máy hàn bán tự động MIG NB250E(VT-MH239) (220V cấp dây liền) với nhiều tính năng vượt trội mang lại sự tiện lợi cho bạn.Máy hàn bán tự động MIG NB250E(VT-MH239) (220V cấp dây liền) được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến của Anh, máy trang bị nhiều tính năn..

Máy hàn bán tự động MIG-250(VT-MH42)

11.450.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-250(VT-MH42)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 4.0mm  hiệu suất 100%Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2.Phụ kiện P2 - Mua thêm th..

Máy hàn bán tự động MIG-250(VT-MH57)

10.400.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-250(VT-MH57)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 4.0mm  hiệu suất 100% Phụ kiện theo máy:Phụ kiện P1.Đồng hồ CO2 + Kẹp mát 3M.Phụ kiện P2 - theo TP1:Súng h..

Máy hàn bán tự động MIG-250F (VT-MH46)

15.000.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-250F (VT-MH46)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 4.0mm  hiệu suất 100% Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây 5M ..

Máy hàn bán tự động MIG-250F(VT-MH44)

13.900.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-250F(VT-MH44)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.0Hàn liên tục dây hàn 0.8mm trên vật liệu dày từ 0.8-5mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 4.0mm  hiệu suất 100% Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây 5M cáp 25.Phụ kiệ..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)

16.300.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-315F(VT-MH39)Công Nghệ Máy Việt Trung Sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8/0.9/1.0/1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 6.0mm  hiệu suất 60%  Phụ kiện P1.Súng hàn 24KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây..

Máy hàn bán tự động MIG-350(VT-MH40)

24.000.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-350(VT-MH40)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 0.9-1.2Hàn liên tục dây hàn1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm  hiệu suất 100%Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 12mm  hiệu suất 100%Phụ kiện P1.Súng hàn 36KD-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây 5M cáp 35.Phụ kiện P2 - Mu..

Máy hàn bán tự động MIG-500 (VT-MH45)

36.000.000đ

Máy hàn bán tự động MIG-500 (VT-MH45)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đường kính từ 1.2-1.6mmHàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 5-20mm hiệu suất 100%.Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 - 8.0mm hiệu suất 100% Phụ kiện P1.Súng hàn P500-3M + Kẹp mát 3M + Đồng hồ CO2 + Đầu cấp dây 20M cáp 70.Phụ kiện P2..

Máy hàn bán tự động panasonic KRII-350(VT-MH142)

38.720.000đ

Máy hàn bán tự động panasonic KRII-350(VT-MH142)Công Nghệ Máy Việt Trung Máy hàn bán tự động Panasonic KRII-350(VT-MH142) ngoài chức năng hàn thông thường với đoạn hàn ngắn còn có thể hàn bán tự động những đoạn hàn dài đem lại sự thoải mái cho người dùng trong thời gian hàn lâu mà không lo mỏi tay. Hơn nữa thiết bị còn có chức năng h..

Máy hàn bán tự động panasonic KRII-500(VT-MH141)

47.710.000đ

Máy hàn bán tự động panasonic KRII-500(VT-MH141)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy hàn là thiết bị được ứng dụng trong các ngành công nghiệp như xây dựng, lắp ráp robot được sử dụng để kết nối những vật liệu kim loại như sắt, thép, đồng, các hợp kim nhôm, đồng, hợp kim đặc biệt, các hợp kim có tác dụng mạnh với ôxi …Không chỉ riêng đối với máy hàn, k..

Máy hàn bán tự động VMAG 500(VT-MH11)

23.310.000đ

Máy hàn bán tự động VMAG 500(VT-MH11)Công Nghệ Máy Việt TrungSử dụng dây hàn có đ.kính từ 1.2-1.6. chuyên hàn rùa CO2 Hiệu suất hàn dây 1.2mm 100%Độ dày vật liệu hàn hiệu quả nhất từ 8mm-20mmPhụ kiện theo máy:Phụ kiện P1.Đồng hồ CO2 36V; - Kẹp tiếp đất 500A (đồng ); -Cáp hàn Cu 70mm- Shentai (2m); * Súng hàn P500-3m black; Phụ kiện P..

Hiển thị 1 đến 20 trong tổng số 20 (1 Trang)