Máy bao viên thuốc

Máy Bao Viên Thuốc BY-300 (VT-NBV07)

25đ

Máy Bao Viên Thuốc  BY-300 (VT-NBV07)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc  BY-300 (VT-NBV07) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất..

Máy Bao Viên Thuốc BY-400 (VT-NBV08)

29đ

Máy Bao Viên Thuốc  BY-400 (VT-NBV08)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc  BY-400 (VT-NBV08) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất..

Máy Bao Viên Thuốc BY-500 (VT-NBV09)

39đ

Máy Bao Viên Thuốc  BY-500 (VT-NBV09)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BY-500 (VT-NBV09) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng..

Máy Bao Viên Thuốc BY-600 (VT-NBV10)

45đ

Máy Bao Viên Thuốc BY-600 (VT-NBV10)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BY-600 (VT-NBV10) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt n..

Máy Bao Viên Thuốc BY-1000 (VT-NBV12)

80đ

Máy Bao Viên Thuốc BY-1000 (VT-NBV12)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BY-1000 (VT-NBV12) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt..

Máy Bao Viên Thuốc BY-800 (VT-NBV11)

59đ

Máy Bao Viên Thuốc BY-800 (VT-NBV11)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BY-800 (VT-NBV11) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt n..

Máy Bao Viên Thuốc BYC-1000 (VT-NBV05)

80đ

Máy Bao Viên Thuốc BYC-1000 (VT-NBV05)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BYC-1000 (VT-NBV05) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng t..

Máy Bao Viên Thuốc BYC-300 (VT-NBV01)

39đ

Máy Bao Viên Thuốc BYC-300 (VT-NBV01)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BYC-300 (VT-NBV01) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt..

Máy Bao Viên Thuốc BYC-400 (VT-NBV02)

49đ

Máy Bao Viên Thuốc BYC-400 (VT-NBV02)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BYC-400 (VT-NBV02) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt..

Máy Bao Viên Thuốc BYC-600 (VT-NBV03)

59đ

Máy Bao Viên Thuốc BYC-600 (VT-NBV03)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BYC-600 (VT-NBV03) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt..

Máy Bao Viên Thuốc BYC-800 (VT-NBV04)

75đ

Máy Bao Viên Thuốc BYC-800 (VT-NBV04)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc BYC-800 (VT-NBV04) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để luôn đảm bảo chất lượng tốt..

Máy Bao Viên Thuốc Có Súng Phun BYC-1250 (VT-NBV06)

120đ

Máy Bao Viên Thuốc Có Súng Phun BYC-1250 (VT-NBV06)Công Nghệ Máy Việt TrungMáy Bao Viên Thuốc Có Súng Phun BYC-1250 (VT-NBV06) Việt Trung được Công Ty Công Nghệ Máy Việt Trung nhập khẩu và phân phối trên toàn quốc. Máy được ứng dụng trong lĩnh vực Máy ngành dược. Các sản phẩm của chúng tôi đều được kiểm tra kỹ lưỡng và vận hành thực tế để..

Hiển thị 1 đến 12 trong tổng số 12 (1 Trang)