Máy Bơm Nước

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E10 (VT-ELT147)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E10 (VT-ELT147)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E10Thông số kỹ thuật:Công suất: 10 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 9-36 (m3/h)Cột áp H: 125-18 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E15 (VT-ELT145)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E15 (VT-ELT145)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E15Thông số kỹ thuật:Công suất: 15 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 9-36 (m3/h)Cột áp H: 188-27 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E20 (VT-ELT146)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E20 (VT-ELT146)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 E20Thông số kỹ thuật:Công suất: 20 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 9-36 (m3/h)Cột áp H: 251-36 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H10 (VT-ELT151)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H10 (VT-ELT151)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H10Thông số kỹ thuật:Công suất: 20 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 18-51 (m3/h)Cột áp H: 139-14 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H4 (VT-ELT148)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H4 (VT-ELT148)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H4Thông số kỹ thuật:Công suất: 7.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 18-51 (m3/h)Cột áp H: 55-6 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H5 (VT-ELT149)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H5 (VT-ELT149)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H5Thông số kỹ thuật:Công suất: 10 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 18-51 (m3/h)Cột áp H: 69-7 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H8 (VT-ELT150)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H8 (VT-ELT150)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 H8Thông số kỹ thuật:Công suất: 15 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 18-51 (m3/h)Cột áp H: 111-11 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L14 (VT-ELT154)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L14 (VT-ELT154)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L14Thông số kỹ thuật:Công suất: 30 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 24-66 (m3/h)Cột áp H: 163-14 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L7 (VT-ELT152)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L7 (VT-ELT152)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L7Thông số kỹ thuật:Công suất: 15 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 24-66 (m3/h)Cột áp H: 82-7 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L9 (VT-ELT153)

Bơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L9 (VT-ELT153)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta AP6 L9Thông số kỹ thuật:Công suất: 20 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 24-66 (m3/h)Cột áp H: 105-9 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E10/08 (VT-ELT137)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E10/08 (VT-ELT137)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E10/08Thông số kỹ thuật:Công suất: 1HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 2.1 - 7.2 (m3/h)Cột áp H: 51-2 mXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E15/12 (VT-ELT138)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E15/12 (VT-ELT138)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E15/12Thông số kỹ thuật:Công suất: 1.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 2.1 - 7.2 (m3/h)Cột áp H: 77 - 4 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E20/16 (VT-ELT139)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E20/16 (VT-ELT139)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 E20/16Thông số kỹ thuật:Công suất: 2.0 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 2.1 - 7.2 (m3/h)Cột áp H: 102 - 5 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L100/25 (VT-ELT144)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L100/25 (VT-ELT144)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L100/25Thông số kỹ thuật:Công suất: 10 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 7.2 - 24 (m3/h)Cột áp H: 148 - 5 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L30/07 (VT-ELT140)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L30/07 (VT-ELT140)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L30/07Thông số kỹ thuật:Công suất: 3.0 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 7.2 - 24 (m3/h)Cột áp H: 42 - 1 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L40/10 (VT-ELT141)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L40/10 (VT-ELT141)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L40/10Thông số kỹ thuật:Công suất: 4.0 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 7.2 - 24 (m3/h)Cột áp H: 59 - 2 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L55/14 (VT-ELT142)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L55/14 (VT-ELT142)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L55/14Thông số kỹ thuật:Công suất: 5.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 7.2 - 24 (m3/h)Cột áp H: 83 - 3 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L75/19 (VT-ELT143)

Bơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L75/19 (VT-ELT143)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta DP4 L75/19Thông số kỹ thuật:Công suất: 7.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLưu lượng Q: 7.2 - 24 (m3/h)Cột áp H: 112 - 4 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 1000T (VT-ELT162)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 1000T (VT-ELT162)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 1000TThông số kỹ thuật:Công suất: 7.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 5000 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 100T (VT-ELT155)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 100T (VT-ELT155)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 100TThông số kỹ thuật:Công suất: 0.75 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 150T (VT-ELT156)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 150T (VT-ELT156)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 150TThông số kỹ thuật:Công suất: 1.1 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 200T (VT-ELT157)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 200T (VT-ELT157)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 200TThông số kỹ thuật:Công suất: 1.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 300T (VT-ELT158)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 300T (VT-ELT158)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 300TThông số kỹ thuật:Công suất: 2.2 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 N..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 400T (VT-ELT159)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 400T (VT-ELT159)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 400TThông số kỹ thuật:Công suất: 3 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 550T (VT-ELT160)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 550T (VT-ELT160)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 550TThông số kỹ thuật:Công suất: 4 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 2500 NXuất xứ: Italy..

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 750T (VT-ELT161)

Bơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 750T (VT-ELT161)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm chìm giếng khoan Elanta SUBMOTOR 4 750TThông số kỹ thuật:Công suất: 5.5 HPĐiện áp: 380v/50HzLực đẩy: 5000 NXuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta CB 200 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT12)

5.800.000đ

Bơm dân dụng Elanta CB 200 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT12)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta CB 200 M - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 2 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.5 - 9 (m3/h)Cột áp H: 42.5 - 32 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta CB 200 T - NORYL IMPELLER (VT-ELT13)

5.650.000đ

Bơm dân dụng Elanta CB 200 T - NORYL IMPELLER (VT-ELT13)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta CB 200 T - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 2 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.5 - 9 (m3/h)Cột áp H: 42.5 - 32 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta CB 300 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT14)

6.550.000đ

Bơm dân dụng Elanta CB 300 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT14)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta CB 300 M - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 2 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.5 - 9 (m3/h)Cột áp H: 45.2 - 38 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta CB 300 T - NORYL IMPELLER (VT-ELT15)

6.150.000đ

Bơm dân dụng Elanta CB 300 T - NORYL IMPELLER (VT-ELT15)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta CB 300 T - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 3 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.5 - 9 (m3/h)Cột áp H: 45.2 - 38 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta JAP 100 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT21)

4.150.000đ

Bơm dân dụng Elanta JAP 100 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT21)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta JAP 100 M - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 2.1 (m3/h)Cột áp H: 38 - 18 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta JAP 200 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT22)

7.050.000đ

Bơm dân dụng Elanta JAP 200 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT22)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta JAP 200 M - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 2 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.5 - 3.6 (m3/h)Cột áp H: 50 - 22 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta JAP 300 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT23)

7.850.000đ

Bơm dân dụng Elanta JAP 300 M - NORYL IMPELLER (VT-ELT23)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta JAP 300 M - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 3 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.8 - 3.6 (m3/h)Cột áp H: 51 - 27 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NP 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT18)

3.050.000đ

Bơm dân dụng Elanta NP 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT18)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NP 3 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 3 (m3/h)Cột áp H: 50 - 23 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NP 4 - NORYL IMPELLER (VT-ELT20)

5.400.000đ

Bơm dân dụng Elanta NP 4 - NORYL IMPELLER (VT-ELT20)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NP 4 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1,5 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 5,4 (m3/h)Cột áp H: 52 - 22 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 1 R - NORYL IMPELLER (VT-ELT16)

3.000.000đ

Bơm dân dụng Elanta NPM 1 R - NORYL IMPELLER (VT-ELT16)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 1 R - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 0,6 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 2.4 (m3/h)Cột áp H: 35 - 15 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT17)

Bơm dân dụng Elanta NPM 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT17)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 3 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 3 (m3/h)Cột áp H: 50 - 23 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 4 - NORYL IMPELLER (VT-ELT19)

5.400.000đ

Bơm dân dụng Elanta NPM 4 - NORYL IMPELLER (VT-ELT19)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 4 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1,5 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.3 - 5,4 (m3/h)Cột áp H: 52 - 22 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 5 B - NORYL IMPELLER (VT-ELT09)

7.000.000đ

Bơm dân dụng Elanta NPM 5 B - NORYL IMPELLER (VT-ELT09)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 5 B - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1,5 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.6 - 4.8 (m3/h)Cột áp H: 60 - 35 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 6 B - NORYL IMPELLER (VT-ALT10)

7.250.000đ

Bơm dân dụng Elanta NPM 6 B - NORYL IMPELLER (VT-ALT10)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 6 B - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 2 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.6 - 6 (m3/h)Cột áp H: 60 - 40 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta NPM 7 B - NORYL IMPELLER (VT-ELT11)

7.900.000đ

Bơm dân dụng Elanta NPM 7 B - NORYL IMPELLER (VT-ELT11)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta NPM 7 B - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 3 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0.6 - 7,2 (m3/h)Cột áp H: 64 - 40 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta STM 1 - NORYL IMPELLER (VT-ELT03)

2.500.000đ

Bơm dân dụng Elanta STM 1 - NORYL IMPELLER (VT-ELT03)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta STM 1 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 0,5 (m3/h)Cột áp H: 1,2-4,8 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta STM 2 - NORYL IMPELLER (VT-ELT04)

2.950.000đ

Bơm dân dụng Elanta STM 2 - NORYL IMPELLER (VT-ELT04)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta STM 2 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 0,75 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1,2-4,8 (m3/h)Cột áp H: 25.5 - 15.5 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta STM 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT05)

3.000.000đ

Bơm dân dụng Elanta STM 3 - NORYL IMPELLER (VT-ELT05)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta STM 3 - NORYL IMPELLERThông số kỹ thuật:Công suất: 1 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1,2-6 (m3/h)Cột áp H: 31 - 21 (m)Xuất xứ: Italy..

Bơm dân dụng Elanta STM 4 (VT-ELT06)

5.300.000đ

Bơm dân dụng Elanta STM 4 (VT-ELT06)Công Nghệ Máy Việt TrungBơm dân dụng Elanta STM 4Thông số kỹ thuật:Công suất: 1,5 (HP)Điện áp: 220V-380V/50HzLưu lượng Q: 1.2 - 7.2 (m3/h)Cột áp H: 38.5 - 30 (m)Xuất xứ: Italy..

Hiển thị 1 đến 45 trong tổng số 817 (19 Trang)